CAF

Energetické audity a posudky

 

Zpracováváme Energetické audity, posudky i průkazy energetické náročnosti budovy.

Obvykle jsou potřeba v případě žádosti o dotace na rekonstrukce energetických systémů či zateplení objektů.

 

Energetický audit (EA)

Slouží pro hodnocení budovy z hlediska možnosti úspor energie. Navrhují se varianty řešení a možná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Výsledkem je hodnocení nejúspornější varianty doporučené k realizaci. Energetický audit může zpracovávat pouze energetický auditor, který má osvědčení od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kdy se zpracovává?

 • Pro provozy a budovy s větší spotřebou energie (dle zákona č.406/2000 o hospodaření energií):
 1. Instalovaný výkon zdroje je větší než 200 kW;
 2. Organizační složka státu, kraje, obce či příspěvkové organizace (limit celkové spotřeby energie na všech odběrných místech dán od 1500 GJ/rok);
 3. Ostatní právnické a fyzické osoby nespadající do předchozích bodů (limit celkové spotřeby energie na všech odběrných místech dán od 35 000 GJ/rok);
 4. Pro budovy, jejichž celková roční spotřeba energie je vyšší než 700 GJ/rok.
 • Pro potřeby získání úvěru na projekt nebo dotace (zateplení budovy, atd.)
 • Při hledání úspor energie v provozech či při plánované rekonstrukci

 

Energetický posudek (EP)

Energeticky posudek se zpracovává podle účelu, ke kterému je určen. Je vyžadován zákonem v několika situacích:

 • Při výstavbě nových budov a větší změně dokončené budovy se zdrojem energie větší než 200kW;
 • Posouzení proveditelnosti u výroby elektřiny s energetickým hospodářstvím, který má tepelný výkon větší než 5MW;
 • Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla s elektrickým výkonem nad 10 MW; u plynových turbín s elektrickým výkonem nad 2 MW; u spalovacích motorů s elektrickým výkonem nad 0,8 MW;
 • Posouzení proveditelnosti projektů, které jsou financovány ze státních či evropských prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů;
 • Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů financovaných z podpory dle předchozího bodu.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Při prodeji či pronájmu si může zájemce ověřit roční spotřebu na energii.

Kdy se zpracovává?

Rodinný dům:

 • Novostavby od roku 2013
 • Renovace od roku 2013 – pokud se mění více jak 25% obálky budovy
 • Prodej či pronájem domu od roku 2013

Bytový dům:

 • Novostavby od roku 2013
 • Renovace od roku 2013 – pokud se mění více jak 25% obálky budovy
 • Prodej či pronájem domu od roku 2013
 • Prodej bytu (u pronájmu platí povinnost zpracovat PENB až od 1.1 2016)

Pokud se průkaz energetické náročnosti budovy majiteli bytu nepovede získat prokazatelně ani na písemnou žádost od společenství vlastníků jednotek, může vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií (např. elektřiny, plynu a tepelné energie). Vše se ale od určitého roku pro majitele bytů zjednoduší, protože povinnost nastane pro všechny pro bytové domy. Tento úkol bude:

 • Od 1.1 2015 - Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m²;
 • Od 1.1 2017 - Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1000 m²;
 • Od 1.1 2019 - Bytový dům s energeticky vztažnou plochou pod 1000 m².

Veřejná budova (tento průkaz musí být vystaven u vchodu do budovy)

 • Do poloviny roku 2013 měli mít zpracovaný průkaz budovy s energeticky vztažnou plochou nad 500 m²;
 • Do poloviny roku 2015 měli mít zpracovaný průkaz budovy s energeticky vztažnou plochou nad 250 m²;

Kancelářská budova

 • Stejné podmínky jako na bytový dům

Výjimky, které nemusí zpracovávat energetický štítek:

 • Budovy s energetickou vztažnou plochou do 50 m²;
 • Náboženské budovy (kostely, mešity, atd.)
 • Budovy pro rodinnou rekreaci (budovy, které nejsou určeny k trvalému pobytu osob);
 • Památkové budovy;
 • Zemědělské či průmyslové budovy se spotřebou do 700 GJ;
 • Nemovitosti, které vznikly před rokem 1947 a nemovitost od té doby neprošla výraznou rekonstrukcí