CAF

Reference

 

Vybrané reference

Kongresové centrum v Praze
(2016-2017) - rekonstrukce chlazení, ZZT, VZT, komíny a kouřovody

Jablonec nad Nisou - Jablonecká energetická
(2015-2016) - revitalizace CZT - II. Etapa

Ateliéry a dílny Národního divadla - Flora
(2015-2016) - modernizace kotelny + zaregulování otopné soustavy

Jablonec nad Nisou – Jablonecké energetická
(2014-2015) – revitalizace CZT

Národní archiv Chodovec
(2014) – zdroj chladu (čpavkové chlazení)

RD v Hradci Králové
(2014) – studie proveditelnosti

Rudolfinum
(2014) – modernizace strojovny chlazení metodou EPC

Základní a mateřské školy Praha 3
(2014) – modernizace kotelen metodou EPC

Autoneum Choceň
(2014) – studie energetických úspor

Anenská Studánka
(2014) – modernizace strojovny kogenerační jednotky

Teplovod Jihlavská
(2013) – rekonstrukce teplovodního řadu

Ústav sociální péče Hajnice
(2012-2013) – modernizace zdrojů tepla + tepelná čerpadla

ESAB Vamberk
(2012-2013) – decentralizace výroby tepla

Hasičská stanice Holešovice
(2012) – vytápění (teplovodní tlakově závislá předávací stanice voda-voda)

Základní a mateřské školy Praha 13
(2011-2013) – modernizace kotelen

Vila Magnolia
(2010-2013) – vytápění (plynové kondenzační kotle) a chlazení

Národní divadlo
(2007-2011) – zavedení energeticky úsporných opatření metodou EPC

Nemocnice Chomutov
(2010) – rekonstrukce zdroje chladu (chladící věž)

Státní opera Praha
(2009) – modernizace strojoven topení (plynové kondenzační kotle) a chlazení (chladící věže)

SOU Služeb Praha 9
(2009) – rekonstrukce otopného systému (výměna termostatických hlavic a zaregulování otopné soustavy)

Nutricia Deva
(2009) - úprava technologického chlazení výrobního zařízení

Hotel Jalta
(2009) – modernizace kotelny (podstřešní plynová kotelny)

Nutricia Deva
(2009) – dvoupalivový zdroj tepla pro výrobu páry

Palác YMCA Praha
(2008) – rekonstrukce zdroje tepla (plynová kotelna)

Orsil Častovice
(2008) – systém zpětného využití odpadního tepla z chlazení pecí a absorpční chlazení

Centrální výpočetní středisko Praha
(2008) – rozvody chlazení (zdroj chladu - vzduchem chlazené kondenzační jednotky)

Milíčovský Háj
(2007-2012) – horkovod, teplovod, výměníkové a předávací stanice

 

Další reference

Menší bytové objekty a rodinné domky nejsou vzhledem k jejich velkému počtu v referencích obsaženy. Dále nejsou v referencích obsaženy zakázky, u nichž si investor nepřeje být uváděn.

2014

Autosalon Nissan Průhonice (VZT)
Bytový areál Jahodnice (VZT)
Tělocvična při ZŠ UNESCO, Komenského nám. 350 (zateplení)
Rychnov nad Kněžnou - galvanovna FAB (VZT-ZZT)

 

2013

MŠ Markov 416, Jarošov (zateplení)
Revitalizace výrobního areálu Třebestovice (UT)
Vila Magnolia (UT, VZT)
ZŠ Štěnovice, Čížická 344, 332 09 Štěnovice (modernizace plynových tepelných čerpadel)
Národní divadlo - Sklad dekorací, Viničná 438/3, 128 00 Praha 2 (UT)
ALKOM Holešovičky (VZT)

 

2012

Soubor Suchdolská - Vila A1, Vila E, ul. Suchdolská x ul. Na Vrchmezí, Praha 6 (UT, VZT)
Kotelna Enesa (UT, plyn, ZTI)

 

2011

Galerie Dlouhá třída 614/10, Praha 1 (VZT)
Ubytovna zimního stadionu (zateplení)
Kulturní středisko, Solná cesta 311, Uherské Hradiště (zateplení)
Hotel Konopiště (komíny a kouřovody)
Multifunkční budova Štěpnická 1156 – Albert (zateplení)
MŠ Uherské Hradiště - Husova, 28. Října, Komenského, Mikovice, Mlazice (energetický audit, zateplení, vytápění)
Stavovské divadlo (studie větracího zařízení)
Hostingové centrum Nagano, Praha 3 – Strašnice (chlazení datových sálů)
Řadové domy Úvaly (vytápění)

 

2010

Kongresové centrum Praha-2.patro- úprava pro T-systém (větrání, chlazení)
Katastrální úřad Kroměříž (zateplení)
České Radiokomunikace (měřiče tepla a vodoměry)
Klub kultury, Hradební 1198, Uherské hradiště (zateplení)
Zimní stadion, Na Rybníku 1057, Uherské hradiště (zateplení)
Kulturní středisko, Solná cesta 311, Uherské Hradiště (zateplení)
Hotel EVROPA - rekonstrukce a dostavba (vytápění, chlazení)

 

2009

Wellness Teplice (rozvody tepla)
ČEZ a.s., Guldenerova 17, Plzeň (chlazení sálů výpočetního střediska)
Bytový dům Strašnice (rekonstrukce otopné soustavy)
Rekonstrukce restaurace, Kamenný přívoz č.p. 16 (zásobování plynem)
EPC2 - Kulturní dům, Uherské Hradiště (zateplení)
Teplovod Horáčkova Praha 4 (rekonstrukce teplovodu)
Areál Šumavský dvůr – SUM (vytápění, větrání)
Office park - Kavčí hory (RTCH, VZT, ZTI)
SKY BOXy, Mladá Boleslav (větrání, vytápění)
Hasičská zbrojnice Modřany (studie VTZ, RTCH)
Wellness - hotel STEP (RTCH, VZT)
Zámek Zbiroh (energetický audit)
ZŠ a MŠ Horáčkova (studie zhodnocení stavu potrubních vedení tepla a TV v teplovodním kanálu)
Praha 4 – Libuš - Klub Junior, MŠ Mezi domy, MŠ K Lukám, ZŠ Meteorologická (snížení energetické náročnosti vytápění)
Sportovní škola, Uherské Hradiště, rozšíření areálu (vytápění, zaregulování)
MŠ Uherské Hradiště - Pod Svahy, Štěpničná, Pivovarská, Svatováclavská (zateplení)

 

2008

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Orlická 2, Praha 3 (chlazení a větrání motorgenerátoru., datasálů a UPS)
Business Centrum Vyšehrad (větrání a chlazení kanceláří v 1.NP kongresového Centra v Praze)
ZŠ a MŠ Horáčkova Praha 4 – Krč (rekonstrukce vytápění a VZT)
Interspar Třebíč (zaregulování VZT jednotky na nové parametry)
Milady Horákové 690, Praha 7 (rekonstrukce výměníkové stanice)
Benteler Chrastava (komín a kouřovody ve výrobní hale)
JAM - Areál Jana Masaryka (RTCH, VZT, ZTI, plyn)
Informační systémy - energetika, a.s., U Plynárny 500, P4 (chlazení datového sálu)
SOU Viničná, Mladá Boleslav (zdroj tepla, rozvody topení a teplé vody)
Základní škola, Sportovní 777, Uherské Hradiště (rekonstrukce topného systému)
EPC2 - Sportovní škola, Uherské Hradiště (rekonstrukce vzduchotechnické strojovny)
Televize Z1, U Pergamenky 1522/2, 170 00 Praha 7 (chlazení datového centra a místnosti UPS)
KB Liberec, Nisacenter Liberec, 2.a3. etapa (větrání, vytápění a chlazení nájemní jednotky)
Obchodní centrum Palladium Praha (odvod spalin od pizza pecí)
Bytový dům Čechova 28, 30 (kontrola kotelny, přepočet TZW)
Národní divadlo (kouřovody – odvod spalin od nových kondenzačních kotlů)
Víceúčelové obchodně – společenské centrum Černý Most (ekonomické posouzení systému chlazení)

 

2007

Hotel Svatý Tomáš (odvod spalin od plynového krbu)
Dostavba OC Olympia Teplice (zásobování teplem dostavby obchodního centra)
Bakeshop Praha, Kozí 1 (vzduchotechnické zařízení pro větrání pekárny)
Sportovní škola a Kulturní dům, Uherské Hradiště (EPC - rekonstrukce topného systému a VZT zařízení)
Hala DC4 - úpravy kanceláře DHL (větrání kanceláře)
Pardubický kraj – SPŠS a VOŠ Chrudim, SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová, OA VOŠE Svitavy, Gymnázium Litomyšl, SZŠ Ústí nad Orlicí, USP Anenská studánka Lanškroun (EPC – zdroj tepla, regulace otopné soustavy)
Administrativní budova Eko-komíny (vytápění)
ZŠ Albrechtická – Kbely (výměna regulačních armatur, zaregulování otopné soustavy)
CDP – Provozní budova PrahA, České dráhy (rekonstrukce otopné soustavy)
ČVUT fakulta strojní VS A1, A2 (rekonstrukce výměníkové stanice pára-voda)
DKV (depo kolejových vozidel) Olomouc, České dráhy (teplovod, rozvody tepla a teplé vody)
Interspar Třebíč (zdroj a rozvody tepla, plynovod)
Továrna Faurecia Písek (vzduchotechnika, vodovod, kanalizace)

 

2006

Pro Logis – NYK, L`oreál, DC6A – Kenvelo, DC6B, DC7B, DC4, DC5, DC7 (vytápění, chlazení a větrání skladových hal distribučního centra a administrativních vestavků)
Barrandov hills – objekty 1,2,3,4,5,6 (projekt otopné soustavy)
City Center České Budějovice (tepelná a chladící technika rekonstrukce a dostavby CCCB)
ČVUT fakulta elektrotechnická VS A3, A4 (rekonstrukce výměníkové stanice pára-voda)
Hotel Evropa (projekt vytápění a chlazení)
Vila Spořilov (projekty větrání, chlazení a vytápění)
BIBA, Letňany (projekt rozvodů tepla a chladu pro vzduchotechnickou jednotku)
Gröbeho vila (strojovna chlazení, projekt rozvodů chlazení)
Bytový dům Lhotka (projekt vytápění objektu)

 

2005

Varnsdorf (projekt zdroje a rozvodů chlazení)
Hotel Strahov - zdroj chladu (projekt zdroje chladu a rozvodů)
Orsil Častolovice (energetický audit, studie ZZT pro ÚT)
Výrobní areál Poděbradka (studie tepelného hospodářství, energetický audit)
Českolipská teplárenská (energetický audit)
Interspar – Kladno, Česká Lípa, Tábor (energetické bilance, audity, projekty vytápění, chlazení a VZT)
ZŠ 28. října, Plzeň (modernizace zdroje tepla a přípravy teplé vody, úpravy teplovodu)
Palác Koruna (studie rozšíření systému chlazení)
ZŠ a MŠ Jablonec – Kokonín, Hřbitovní, Švédská, Na Šumavě, Pasířská (energetické audity)
DVD North Video, Ústí nad Labem – (projekt rozvody tepla a technologického chlazení)
Víceúčelová sportovní hala Teplice – (projekt rozvodů tepla, výměníková stanice pára – voda)
Marks & Spencer, Letňany-Chodov-Karlovy Vary – (rozvody tepla a chlazení)
Modernizace objektu ve Střešovicích – (projekt etážového vytápění a rozvodu plynu)
Továrna Kimberly Clark-objekt Spiderman, Jaroměř  - (chlazení VZT)
Kia Motors Slovakia – (projekt rozvodu chladu)
Matovací linka v závodu Barevka, Dubí -  projekt rozvodu tepla pro VZT
Klientské centrum Komerční banky, Horní Měcholupy – (projekt vytápění)
Box Club Modřany, Praha – (rekonstrukce ústředního vytápění – kondenzační plynový kotel)
Bytový dům, Pekařská – (návrh systému vytápění)
CDP Přerov – (rekonstrukce ústředního vytápění)
Sportovní hala Teplice –(rozvody tepla, chladu, studie objektu)
Komerční centrum Olympia, část multikina Cinemas Plzeň - (rozvody tepla a chlazení)
Půdní vestavba Karlín (VZT, chlazení)
Výrobní areál společnosti Poděbradka a.s. – (Izometrie vytápění)
Hala Apmart Tuchoměřice – (projekt rozvodu tepla a chladu)
Městský stadion Mladá Boleslav – (projekt rozvodu tepla – výměníková stanice)
Palác Akropolis, Praha – (systém chlazení)
Ubytovna Eden, Karlovy Vary – (VZT WC, koupelen a kuchyněk)
Unilever ČR, Nelahozeves – (projekt vzduchotechniky, klimatizace)
DKV Bohumín - I. + II. Etapa („Energeticky úsporná opatření“ – plynofikace)
Obchodní prostory U NOVÁKŮ, Praha – (projekt větrání a klimatizace)
MŠ Ludova – (rozvod tepla pro VZT pro větrání školní kuchyně)
Oddělení výdeje léčiv ústavní lékárny FTN, Praha - (Rozvody tepla, doplnění výměníkové stanice)

 

2004

Pavilon ČR na výstavě EXPO 2005 – (rozvody chladu)
Holešovice, Ortenovo nám. 17/1311 – (rekonstrukce zdravotně technických instalací a ústředního vytápění)
DATART –(specifikace)
ZŠ Česká Lípa – (projekt osazení termostatických ventilů)
Machine House, Praha – (rozvody tepla a chladu)
Komplex Pacifik, Mariánské Lázně – (rozvod chladu)
Hotel Praha, Špindlerův Mlýn – (rekonstrukce ústředního vytápění)
SP Metal Varnsdorf – (projekt rozvodu tepla pro VZT jednotky)
LETOV Letňany, (energetický audit, rekonstrukce ústředního vytápění – parní)
ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova – (rekonstrukce vytápění)
Francouzská škola, Praha – (projekt přístavby, ZTI – ohřev TV, kanalizace)
Krystal Hotel – Veleslavín – (rekonstrukce plynové kotelny)
Administrativní budova Hadovka, Praha – (připojení cirkulační vzduchové clony)
Komerční centrum INTERSPAR, Karlovy Vary – (rozvody tepla, plynová kotelna)
PRAGA Hostivař a.s. – (projekt rozvodu chladu)
Obchodní centrum Olympia prodejna Bushman, S59 – (rozvody tepla pro VZT)
Budimex Mafra– (rekonstrukce administrativní budovy)
Hala lisovny Alpla 2, Petrovice - (rozvod chladu, VZT)
Energetické audity – Domov Mládeže-Děčín, SOU Ohradní-Praha, Akademie věd České republiky-Na Florenci, Jablonec nad Nisou -školy (MŠ Arbesova 50, MŠ Tichá 19, ZŠ Arbesova 30, ZŠ Liberecká 26, ZŠ Mozartova 24, MŠ Mechová 10, MŠ Pasířská 10, MŠ 28.října 16, MŠ Rybářská 35, ZŠ Pod vodárnou 10), Jablonec nad Nisou - bytové domy (B.Němcové 10; Liberecká 23,25,27,29; Mechová 13,15,17; Na úbočí 21)
Anděl City, Praha – (rozvody tepla a chladu)
Obytný dům, Nučická – (rekonstrukce ústředního vytápění)
Palác Karlín – (VZT)
Nákupní centrum Centro II., Zlín – (rozvody tepla prodejen)

 

2003

Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež – Tandertron – (studie novostavby budovy)
Deva, Nové město nad Metují – (ústřední vytápění, kotelna s parními kotli – výměníková stanice)
Bytový dům, Na kopečku Praha – (rekonstrukce ústředního vytápění)
Bytový dům, Milovce – (rekonstrukce ústředního vytápění)
EXIMPO, Praha – (rekonstrukce systému chlazení)
Výrobní hala DAIKIN, Plzeň – (horkovodní přípojka)
Ústav hematologie a krevní transfuze (JIHEP), Praha – (chlazení)
Hala Poděbradka - (plynové vytápěcí jednotky, strojovna VZT (vyt, chlad))
Xela – skladová hala v Ruzyni – (rozvody vytápění, VZT, ohřev TV)
Restaurace Kaskáda, FUTURUM HK – (teplovodní přípojku pro ohřívače VZT jednotek)
Plzeň ZŠ 22 – (projekt vytápění – temperování místností, příprava TV)
Nemocnice Chomutov (teplovod, vytápění, hydraulické zaregulování)
CDF Fermata Čelákovice – (rekonstrukce systému chlazení – free-cooling)
Prodejní butik Blažek v obchodním centru Futurum Hradec Králové - (projekt rozvodu chladu)
Kostelec – (projekt rozvodu chladu)
Hala lisovny ALPLA s.r.o., Petrovice (projekt rozvodu chladu)
Obchodní galerie Komerčního centra Carrefour Brno – (projekt smyčky tepelných čerpadel)
Olympia Plzeň – Mall, Hypermarket - (projekt plynové kotelny)
Hypernova v Karlových Varech – (Rozvod chladu pro VZT jednotky)
Českomoravská  rozvojová  a  záruční  banka, Florenc – (Rozvody tepla a chladu pro VZT )
RCS Kladno – (projekt chladícího systému)

 

2002

ASKO nábytek, Teplice – (tepelná bilance)
Ústavní lékárna VFN na Karlově náměstí – (Rekonstrukce otopné soustavy oddělení výdeje léčiv)
Armádní muzeum historického ústavu ČR – (rekonstrukci rozvodů tepla a chladu)
Fakultní Thomayerova nemocnice – místnost prádelny (projekt tepelné a chladící techniky)
Restaurace v ulici Jáchymova, Praha (rekonstrukce ústředního vytápění)
Cafe Colonial – (rekonstrukce zdroje tepla)
ČVUT – (rozvod chladu pro přednáškovou místnost)
Nelahozeves – (zaměření rozvodu chladu v mýdlárně)
Klinická biochemie – (úpravy ústředního vytápění)
Uherské Hradiště –(zpětné získávání tepla (rekuperace) z odpadních vod v bazénu)

 

2001 a dříve…

MILETA Černý Důl - studie teplofikace výrobního areálu
Ústav sociální péče - Vlašská ulice - rekonstrukce zdroje tepla
FTN Praha 4 - Krč - ústřední vytápění (pavilony F, H)
FN Masarykova v Ústí nad Labem "BUKOV" - hydraulické zaregulování chladících systémů
Nebužely - studie teplofikace obce pro využití spalování fytomasy

TECHOPARK HOLEŠOVICE - studie teplofikace a rekonstrukce zdravotních instalací
EXPO 58 - adaptace restaurace na kancelářské prostory (tepelná a chladící technika)
Základní škola Čelákovice - ústřední vytápění
Zastupitelství ČR v USA, Washington (UT, chlazení)
Budova ČEZ - Bohdalec (UT, chlazení)
Klášter sv. Voršily č.p. 139, Praha 1
Valdek - Nákupní středisko (UT)
Výstaviště - objekty: Lapidárium Průmysl., Veletržní palác
Úvaly - plynofikace kotelny
FN Masarykova v Ústí nad Labem "BUKOV" (UT, Chlazení, Technologie)
Union Banka ,Praha 2, Helénská 4
Union banka Ostrava (UT)
Třeboradice - výrobní areál firmy Fintherm (UT) (haly + administrativní budovy)
Studénka - Studie zdroje tepla
Psychiatrická léčebna Šternberk, teplovodní a středotlaký parní zdroj tepla
Adaptace kostela sv. Michala na Obchodní centrum (chlazení)
Slaný - rekonstrukce topných kanálových rozvodů na Bezkanálové rozvody
Rudolfinum - úprava TUV
Praha Ruzyň - rekonstrukce budovy č.02
Lisovna (UT)
Obytné domy v Podbořanech
Podbořany - bytové domy s centrálním vytápěním, přeložka teplovodu
Margarínka v Nelahozeves (Chlazení)
Nemanice – teplovod
Nemocnice na Homolce - Gynekologické oddělení
VZP – Náplavní
Rekonstrukce panelových domů Milovice - objekt 5006/2, objekt 5006/3
FN Motol - dětská onkologie objekty 203 + 204
Centrální výtopna Praha 10 – Měcholupy
MOSTRO (plynové kotelny, zářiče)
Rekonstrukce vytápění areálu Modřanské potrubní a.s.
Litoměřice NSP - chirurgie změna 1Manografické centrum - Karlovo nám.
Komerční Banka Praha 9
Kino 64 "U hradeb", Praha 1-Malá strana (chlazení)
Penny market – Jirkov
Rekonstrukce objektu - nástavba a dostavba, Zlatnická 1582/10, Praha 1
Třeboule u Kouřimi
U Perníkářky 1804, Praha 5
Lucemburská 43, Praha 3
Kodaňská, Praha 10
Půdní vestavba: Italská 786/30, Praha 2
Hovorčovice - dům s pečovatelskou službou (UT)
Rekonstrukce holešovické tržnice - objekt 20 - správní budova (chlazení)
Fridays Amerikan Bar (UT,chlazení)
FNKV Praha 10 přístavba ARK 8002.2, pavilon H-RTG
Komplex řadových doků ve Fastrově ulici (UT)
Emauzy-Budova kožní kliniky
EXPO 58 (TUV+Chlazení)
Ďáblice- teplovod v areálu ASA
Dobříš - Zámek + zahradní dům (UT)
Restaurační komplex Černý most (UT, RTCH)
Centrum černý most CČM- Marks a Spencer (UT+chlazení)
Utečenecký tábor červený újezd - okres Teplice (teplofikace, plynové kotelny, UT a příprava TUV po objekty - Ubytovna č.01, Hospodářský pavilon č.04, objekt č.10, objekt č.11)
Experimentální základna Vúž v Cerhenicích (UT, bezkanálové rozvody)
Česká rafinérská (chlazení)
Základní škola v Čelákovicích (UT)
VoZP Bělehradská 130, Praha 2 (UT)
FN Bulovka (1999) Teplofikace areálu FN Bulovka (horkovod, kanálové a bezkanálové rozvody,výměníkové stanice, UT pavilonů, technologie)
Veekendový dům BILICHOV (UT- tepelné čerpadlo)
Chirana -Balabenka (UT)
Rekonstrukce paláce ASTRA (1996) (UT)
Agrobanka, Praha 1-Hybernská (UT+VZD)