CAF

MŠ Sauerova Praha 3

 

Objekt:
Mateřská škola Sauerova

Popis systému:
Zdrojem tepla je kaskáda plynových kondenzačních kotlů, který slouží pro vytápění a ohřev teplé vody. Výkon kotle bude řízen dle aktuální potřeby tepla pomocí systému IRC. K přípravě teplé vody slouží zásobníkový nepřímotopný ohřívač.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Nahrazení starých atmosférických kotlů za plynový kondenzační dvojkotel s jmenovitým výkonem cca 80 kW. Úpravy a nové vystrojení kotelny s vazbami na odvod spalin, větrání, zásobování plynem, rozvody vody a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu