CAF

Sportovní a rekreační areál Pražačka Praha 3

 

Objekt:
Sportovní a rekreační areál Pražačka

Popis systému:
Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel, který slouží pro vytápění a ohřev teplé vody (TV) a bazénové vody. Nová kotlová jednotka je řízena ekvitermní regulací. Příprava teplé vody je zajištěna přes deskový výměník a akumulována v zásobnících.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Nahrazení starých atmosférických kotlů o celkovém výkonu 810 kW za nový plynový kondenzační kotel se jmenovitým výkonem cca 730 kW. Nový deskový výměník pro přípravu TV, která bude akumulována ve stávajících třech zásobnících o celkové kapacitě 7500 l. Úpravy a nové vystrojení kotelny s vazbami na odvod spalin, větrání, zásobování plynem, rozvody vody a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu