CAF

ZŠ a MŠ Chelčického – pracoviště Žerotínova Praha 3

 

Objekt:
Základní a mateřská škola Chelčického – pracoviště Žerotínova

Popis systému:
Zdrojem tepla je plynový kondenzační dvojkotel, který slouží pro vytápění a ohřev teplé vody. Nová kotlová jednotka je řízena ekvitermní regulací. K přípravě teplé vody slouží nepřímotopný ohřívač.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Nahrazení starých atmosférických kotlů za plynový kondenzační dvojkotel s jmenovitým výkonem cca 520 kW. Úpravy a nové vystrojení kotelny s vazbami na odvod spalin, větrání, zásobování plynem, rozvody vody a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu