CAF

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Praha 3

 

Objekt:
Základní a mateřská škola Jaroslava Seiferta

Popis systému:
Zdrojem tepla je plynový kondenzační dvojkotel, který slouží pro vytápění a ohřev teplé vody. Výkon kotle je regulován dle aktuální potřeby objektu systémem IRC. Teplá voda je ohřívána přes deskový výměník a akumulována v zásobníku.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn, vodovod a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Nahrazení starých atmosférických kotlů s celkovým výkonem 750 kW za plynový kondenzační dvojkotel s jmenovitým výkonem cca 520 kW. Nové zapojení stávajících deskových výměníků pro přípravu teplé vody pro dosažení nižší výstupní teploty topné vody. Nahrazení stávající vyrovnávací nádoby za akumulační zásobník s objemem 500 l. Úpravy a nové vystrojení kotelny s vazbami na odvod spalin, větrání, zásobování plynem, rozvody vody a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu