CAF

ZŠ Jeseniova Praha 3

 

Objekt:
Základní škola Jeseniova

Popis systému:
Zdrojem tepla jsou stacionární plynové kondenzační kotle nově doplněné o závěsný plynový kotel, které slouží pro vytápění a ohřev teplé vody. Nová kotlová jednotka je řízena ekvitermní regulací. K přípravě teplé vody slouží zásobníkový ohřívač.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Doplnění stávajících plynových atmosférických kotlů s celkovým jmenovitým výkonem cca 870 kW o závěsný plynový kondenzační kotel se jmenovitým výkonem cca 110 kW. Úpravy a nové vystrojení kotelny s vazbami na odvod spalin, větrání, zásobování plynem, rozvody vody a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu