CAF

ZŠ Lupáčova Praha 3

 

Objekt:
Základní škola Lupáčova

Popis systému:
Zdrojem tepla je plynový kondenzační dvojkotel, který slouží pro vytápění a vzduchotechniku. K přípravě teplé vody slouží plynový přímotopný ohřívač.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn, vodovod a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Nahrazení starých plynových atmosférických kotlů s celkovým jmenovitým výkonem cca 900 kW za nový plynový kondenzační dvojkotel s jmenovitým výkonem cca 550 kW. Dále instalace nového expanzního systému a úpravny vody. Úpravy a nové vystrojení kotelny s vazbami na odvod spalin, větrání, zásobování plynem, rozvody vody a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu