CAF

ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad Praha 3

 

Objekt:
Základní škola náměstí Jiřího z Poděbrad

Popis systému:
Zdrojem tepla jsou stávající atmosférické plynové kotle nově doplněné o dva plynové kondenzační kotle, které slouží pro vytápění a ohřev teplé vody. Nové kotle mají kvůli vyšší účinnosti vyšší prioritu a stávající kotle budou v provozu, pouze když bude výkon nových nedostatečný. Teplota topné vody bude připravována dle ekvitermní křivky.  Teplá voda je připravována přes deskový výměník a ukládána ve dvou akumulačních nádobách.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Doplnění stávajících plynových atmosférických kotlů s celkovým jmenovitým výkonem cca 930 kW o dva plynové kondenzační kotle se jmenovitým výkonem cca 80 kW. Výměna stávajícího systému pro přípravu teplé vody za nový s deskovým výměníkem a akumulačními zásobníky o celkovém objemu 1000 l. Úpravy a nové vystrojení kotelny s vazbami na odvod spalin, větrání, zásobování plynem, rozvody vody a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu