CAF

ZUŠ Štítného a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha 3

 

Objekt:
Základní umělecká škola Štítného a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Popis systému:
Zdrojem tepla jsou stávající přetlakové plynové kotle nově doplněné o plynový kondenzační kotel, které slouží pro vytápění a ohřev teplé vody. Nový kotel má kvůli vyšší účinnosti vyšší prioritu a stávající kotle budou v provozu, pouze když bude výkon nového nedostatečný. Teplota topné vody bude připravována dle ekvitermní křivky a výkon regulován dle požadavku systému IRC.  Teplá voda je připravována zásobníkovými ohřívači.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Doplnění stávajících plynových atmosférických kotlů s celkovým jmenovitým výkonem cca 420 kW o plynový kondenzační kotel se jmenovitým výkonem cca 110 kW. Úpravy a nové vystrojení kotelny s vazbami na odvod spalin, větrání, zásobování plynem, rozvody vody a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu